Proiectul GHIDUL PRACTIC AL OCUPĂRII este o iniţiativă a firmei SC INFOTRUST-DESIGN SRL, dedicată dezvoltării resurselor umane din regiunea de dezvoltare sud-est, cu precădere a celor din judeţul Tulcea.

Proiectul îşi propune să reprezinte un suport şi o sursă de informare şi formare pentru şomeri, persoane inactive şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, pentru găsirea acelui loc de muncă menit să devină o împlinire a aspiraţiilor personale, o permanentă provocare şi o recunoaştere în timp a meritelor şi talentelor prin consacrare profesională.

Indirect proiectul devine o sursă suport şi pentru angajatori, deoarece aceştia îşi pot identifica candidaţii potriviţi pentru un loc de muncă disponibil în organizaţie, prin corelarea cerințelor postului de muncă în termeni de sarcini și responsabilități cu competențele, abilitățile, aptitudinile și caracteristicile candidatului la un post de muncă.

Pe termen lung, ne dorim ca, implementarea prezentului proiect să genereze un efect pozitiv în comunitate, constituindu-se în exemplu de reuşită pentru alte persoane din categoriile vizate, demonstrând faptul că, în condiţiile respectării şi parcurgerii unui demers logic în accesarea unui loc de muncă, pornind de la evaluarea propriilor abilităţi şi competenţe, dezvoltarea unora noi şi identificarea posturilor de muncă compatibile cu interesele vocaţionale personale, dezvoltarea profesională şi angajarea devine un rezultat concret şi sustenabil pe termen lung.

Persoanele interesate sunt invitate să parcurgă informaţiile cuprinse în acest site sau să ne contacteze direct pentru detalii.

Echipa de proiect

Despre Beneficiar

S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L., este o societate comercială cu răspundere limitată, înfiinţată în august 2008 în baza Legii 31/1990 privind înfiinţarea si funcţionarea societăţilor comerciale, cu completările şi modificările ulterioare, cu sediul în localitatea Tulcea, judeţul Tulcea.

S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L. este furnizor acreditat pentru servicii de informare şi consiliere profesională, în conformitate cu H.G. nr. 277 din 21 martie 2002 cu modificările şi completările ulterioare, conform Autorizaţiei Seria TL, nr. 39/00009 din 15.07.2014.

Aceasta activitate, conform prevederilor stipulate în Legea nr.76/2002, urmăreşte:

  • furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
  • evaluarea și autoevaluarea personalităţii;
  • dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor fără loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;
  • instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.

S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L. este furnizor acreditat pentru servicii de mediere, în conformitate cu H.G. nr. 277 din 21 martie 2002 cu modificările şi completările ulterioare, conform Autorizaţiei Seria TL, nr. 39/00010 din 15.07.2014.

S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L. este furnizor acreditat pentru formare profesională continuă în baza Legii 375/2002 de aprobare a Ordonanţei nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, pentru următoarele ocupaţii şi/sau grupări de competenţe:

  1. Administrator de reţea, nivel iniţiere
  2. Operator introducere, validare şi prelucrare date, nivel specializare
  3. Administrator reţele locale şi de comunicaţii, nivel calificare
  4. Operator calculator electronic şi reţele, nivel specializare
  5. Competenţe informatice, nivel iniţiere