Anunţ achiziţie directă licenţe software

Postat în data de: 24 martie 2014

S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L, cu sediul în localitatea Tulcea, strada Elena Doamna, nr.17A, judeţ Tulcea, punct de lucru localitatea Tulcea, strada Babadag, nr.139, Parter, bloc 21, sc. C, judeţ Tulcea, telefon 0240 506300, fax 0240 506301, organizează, în conformitate cu prevederile din Procedura Simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul « Convergenţă » aprobată de Ministerul Fondurilor Europene prin Ordinul nr. 1120/15.10.2013, achiziţia directă de licenţe software, pentru proiectul POSDRU/128/5.1/G/125209, titlu « Ghidul practic al ocupării », finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi vă invită să transmiteţi oferta dvs. pentru produsele sus menţionate, Cod CPV 48218000.

Document anexat:
Documentaţia de atribuire

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi societatea S.C. InfoTrust-Design S.R.L., persoană de contact Liviu Sirotencu, asistent proiect, la numărul de telefon 0240 506300, sau la adresele de e-mail: contact@proiectitd.ro, contact@infotrustdesign.ro.

Anunţ de atribuire al contractului de furnizare licenţe

Postat în data de: 15 aprilie 2014

Autoritatea contractantă: S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L. anunţă atribuirea contractului de furnizare licenţe către: S.C. AMG COMSERVICE S.R.L.

Procedura aplicată pentru atribuire: achiziţie directă

Număr de oferte primite: 2 (două)
Data atribuirii: 03.04.2014
Criteriul de atribuire a contractului de furnizare licenţe: preţul cel mai scăzut
Preţul contractului: 15.626,50 lei, exclusiv TVA
Data publicării anunţului de participare: 24.03.2014
Data încheierii procedurii de selectare: 03.04.2014
Data încheierii contractului: 08.04.2014