Anunţ achiziţie directă servicii curierat

Postat în data de: 25 martie 2014

S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L, cu sediul în localitatea Tulcea, strada Elena Doamna, nr.17A, judeţ Tulcea, punct de lucru localitatea Tulcea, strada Babadag, nr.139, Parter, bloc 21, sc. C, judeţ Tulcea, telefon 0240 506300, fax 0240 506301, organizează, în conformitate cu prevederile din Procedura Simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul « Convergenţă » aprobată de Ministerul Fondurilor Europene prin Ordinul nr. 1120/15.10.2013, achiziţia directă de servicii de curierat, pentru proiect POSDRU/128/5.1/G/125209, titlu « Ghidul practic al ocupării », finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi vă invită să transmiteţi oferta dvs. pentru serviciile sus menţionate, Cod CPV 64120000.

Document anexat:
Documentaţia de atribuire

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi societatea S.C. InfoTrust-Design S.R.L., persoană de contact Liviu Sirotencu, asistent proiect, la numărul de telefon 0240 506300, sau la adresele de e-mail: contact@proiectitd.ro, contact@infotrustdesign.ro.

Anunţ de atribuire al contractului de servicii curierat

Postat în data de: 10 iunie 2014

Autoritatea contractantă: S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L.  anunţă atribuirea contractului de furnizare servicii de curierat către: SC URGENT CURIER SRL

Procedura aplicată pentru atribuire: achiziţie directă

Număr de oferte primite: 1 (una)
Data atribuirii: 07.04.2014
Criteriul de atribuire a contractului de servicii de curierat: preţul cel mai scăzut
Preţul contractului: 540,00 lei
Data publicării anunţului: 25.03.2014
Data încheierii procedurii de selectare: 07.04.2014
Data încheierii contractului: 06.05.2014