Anunţ achiziţie directă servicii publicitate media

Postat în data de: 24 martie 2014

S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L, cu sediul în localitatea Tulcea, strada Elena Doamna, nr.17A, judeţ Tulcea, punct de lucru localitatea Tulcea, strada Babadag, nr.139, Parter, bloc 21, sc. C, judeţ Tulcea, telefon 0240 506300, fax 0240 506301, organizează, în conformitate cu prevederile din Procedura Simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul « Convergenţă » aprobată de Ministerul Fondurilor Europene prin Ordinul nr. 1120/15.10.2013, achiziţia directă de servicii de publicitate media, pentru proiect POSDRU/128/5.1/G/125209, titlu « Ghidul practic al ocupării », finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi vă invită să transmiteţi oferta dvs. pentru serviciile sus menţionate, Cod CPV 79341000.

Document anexat:
Documentaţia de atribuire

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi societatea S.C. InfoTrust-Design S.R.L., persoană de contact Liviu Sirotencu, asistent proiect, la numărul de telefon 0240 506300, sau la adresele de e-mail: contact@proiectitd.ro, contact@infotrustdesign.ro.

Anunţ de atribuire al contractului de publicitate media

Postat în data de: 15 aprilie 2014

Autoritatea contractantă: S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L. anunţă atribuirea contractului de prestare servicii de publicitate media către GRUPUL DE PRESĂ ROMÂN SRL

Procedura aplicată pentru atribuire: achiziţie directă

Număr de oferte primite: 1 (una)
Data atribuirii: 07.04.2014
Criteriul de atribuire a contractului de furnizare servicii de publicitate media: preţul cel mai scăzut
Preţul contractului: 12.448,80 lei, exclusiv TVA
Data publicării anunţului de participare: 24.03.2014
Data încheierii procedurii de selectare: 07.04.2014
Data încheierii contractului: 10.04.2014